O stronie

Witam wszystkich na nowej stronie poświęconej lubelskim dalekim obserwacjom. Jest to szczególny rodzaj obserwacji i fotografii krajobrazowej obejmujący widoki na duże odległości.

Podziwiając panoramy z różnych punktów widokowych często nie zdajemy sobie sprawy, co można dostrzec daleko na horyzoncie. Na tej stronie można zobaczyć zdjęcia przedstawiające dalekie widoki z województwa lubelskiego i najbliższych okolic. Lubelskie horyzonty kryją wiele interesujących tajemnic – z województwa lubelskiego widoczne są nawet Tatry oddalone o 230 km! Więcej o możliwościach dalekich obserwacji na ziemi lubelskiej można przeczytać na podstronie „Lubelskie dalekie obserwacje”.

Zdefiniowanie dalekiej obserwacji jest trudne – nie ma ściśle określonej minimalnej odległości. Zaliczane są do nich wyłącznie obserwacje naziemne lub z obiektów trwale związanych z gruntem. Obserwowane obiekty mogą mieć bardzo różne rozmiary – od pojedynczego budynku do potężnych górskich szczytów, co przekłada się na możliwość ich zobaczenia z dystansu. Duże znaczenie ma również ukształtowanie terenu pomiędzy punktem obserwacyjnym a obserwowanym. Na potrzeby tej strony, uwzględniając specyfikę regionu, przyjmijmy minimum 30 km dla obiektów poniżej 150 m wysokości, 40 km dla przedziału 150-250 m i 50 km powyżej 300 m – to jeśli chodzi o obiekty industrialne, natomiast każdą obserwację gór można uznać za daleką ze względu na znaczne oddalenie pasm górskich od Lubelszczyzny.

Podane na stronie odległości – jeśli nie napisano inaczej – są zmierzone zgodnie ze sferycznym modelem Ziemi FAI.

Uprzedzając ewentualne komentarze zwolenników różnych dziwnych kształtów naszej planety – wszystkie zamieszczane tu obserwacje są geometrycznie możliwe przy założeniu kulistego kształtu Ziemi o promieniu 6371 km i obecności refrakcji atmosferycznej, czyli ugięcia światła będącego normalnym zjawiskiem wynikającym ze zmienności gęstości powietrza z wysokością n.p.m. Jest to możliwe do matematycznego udowodnienia.

 

Łukasz Wawrzyszko