Arkusze kalkulacyjne

Arkusze kalkulacyjne do obliczeń przydatnych w dalekich obserwacjach. Przed użyciem należy je skopiować na swoje konto Google.

  1. Minimalna refrakcja atmosferyczna umożliwiająca wzajemną widoczność 2 punktów
  2. Lokalny współczynnik refrakcji atmosferycznej na podstawie parametrów meteorologicznych
  3. Minimalny średni współczynnik refrakcji wymagany do widoczności Tatr z wybranych miejsc na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu